Sîmurg

"Adı Sîmurg’dur. Kuşların padişahı odur. 

"O, bize yakındır da biz ondan uzakız !"

"O, yücelik hareminde dinlenir.. Her ağız adını anamaz onun."

Ferîdüddîn-i Attâr-Mantıku’t-Tayr 

XIII: Yüzyıl - Çeviren: Abdûlbâki Gölpınarlı (1944)