Ahmed Sırrı Dedebaba
Kaygusuz Abdal Asitanesinin Son Postnişi
Kahire

Ahmed Sırrı Dedebaba

Kaygusuz Abdal Asitanesinin Son Postnişi

Kahire