Ahmed Sırrı Dedebaba

Kaygusuz Abdal Asitanesinin Son Postnişi

Kahire